مشاعات ساختمان

مشاعات ساختمان قوانین و مقررات آن

مشاعات ساختمان و مقررات آن بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی که دراصطلاح مشاعات  ساختمان شناخته می شوند عبارتند از:  زمین، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک،…
وضعیت قیمت مسکن در کرونا

وضعیت قیمت مسکن در کرونا

وضعیت قیمت مسکن در کرونا کارشناسان حوزه مسکن پیش بینی کرده اند در سال 2021 و دوران پسا کرونا با وجود تولیدات انبوه واکسن این بیماری ، قیمت مسکن با…
معیار خرید خانه

نکات مهم و اساسی هنگام خرید خانه

نکات مهم هنگام خرید خانه در ابتدای فصل بهار و تابستان بر حسب نیاز ، خرید و جابجایی مسکن افزایش پیدا می کند که رعایت برخی نکات کلیدی بسیار مهم…